Όλα τα προϊόντα που εξυπηρετεί το κατάστημά μας έχουν εγγύηση επίσημης ελληνικής αντιπροσωπείας και καλύπτονται πλήρως από τους όρους της εγγύησης του κατασκευαστή οι οποίοι αναγράφονται σε κάθε συσκευασία.

Το καταστημά μας δεν εμπορεύεται μεταχειρισμένα προϊόντα διαλογής ή παρεμπορίου.

Όλα τα Service εξυπηρετούνται πάντοτε από την αντίστοιχη επίσημη ελληνική αντιπροσωπεία η εγγύηση ισχύει από την ημερομηνία που αναφέρεται στην νόμιμη απόδειξη αγοράς.

Η εγγύηση ισχύει μόνο με την επίδειξη τηs νόμιμης απόδειξης αγοράς η οποία αρχίζει από την ημερομηνία αγοράς.

Η εγγύηση δεν ισχύει στις παρακάτω περιπτώσεις.

Όταν το προϊόν υποστεί επέμβαση.

Όταν δεν ακολουθούνται οι διαδικασίες συντήρησης όπως αναγράφονται από το φυλλάδιο του κατασκευαστή.

Όταν η βλάβη προέρχεται από ατύχημα, κακή συνδεσμολογία, πτώση, έκθεση σε ακραία επίπεδα θερμοκρασίας, υγρασίας, κραδασμού ή ρίψης υγρών βραχυκύκλωμα, πυρκαγιά, καιρικά φαινόμενα, κεραυνό, πλημμύρα .

Όταν η βλάβη προέρχεται από εσφαλμένη εγκατάσταση, κακό χειρισμό, εσφαλμένη χρήση.

Όταν ο σειριακός αριθμός ή τα διακριτικά σήματα της συσκευής έχουν αλλοιωθεί ή παραποιηθεί ή καταστραφεί.

Όταν το προϊόν καταπονείται πέραν των προδιαγραφών του κατασκευαστή, η εγγύηση δεν παρέχει κανένα δικαίωμα χρηματικής αποζημίωσης, παρά μόνο την επισκευή.

Οποιαδήποτε άλλη δαπάνη δεν γίνεται αποδεκτή.

Το georgiou-electric.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει τους όρους και τις προϋποθέσεις συναλλαγών.